Úvod » Základní škola » Organizace školního roku » Učební plány

Učební plány

1. stupeň

  Třída Celkem
Předmět 1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura 9 10 9 7 7 42
Cizí jazyk     4 4 4 12
Matematika 4 5 5 5 5 24
Inf.a kom.technologie         1 1
Prvouka 2 2 2 3 3 12
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5
Celkem 20 22 25 25 26 118

2. stupeň

  Třída Celkem
Předmět 6 7 8 9
Český jazyk a literatura 4 4,5 4,5 5 18
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Další cizí jazyk 2 2 2 2 8
Matematika a její aplikace 4,5 5 5 5 19,5
Inf.a kom.technologie 1     1 2
Dějepis 2 2 2 2 8
Výchova k občanství 1 1 1 1 4
Fyzika 1,5 2 2 1,5 7
Chemie     2 2 4
Přírodopis 2 1,5 2 1,5 7
Zeměpis 2 2 1,5 1 6,5
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výchova ke zdraví 1   1   2
Člověk a svět práce 1 1   1 3
Volitelný předmět   1 1 1 3
Celkem 30 30 31 31 122
Volitelný předmět volba z:
Sportovní výchova   1 1 1  
Sborový zpěv   1 1 1  
Literárně dramatická výchova     1    
Estetická výchova   1   1  

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »