Úvod » Základní škola » Informace o základní škole

Informace o základní škole Terezín

Vítáme Vás na stránkách terezínské základní školy.

Škola byla postavena v roce 1973 na západním okraji města. V současné době školu navštěvují tři stovky žáků z Terezína a okolí. Po rozsáhlých povodních, které postihly Terezín v roce 2002 byla zrekonstruována do současné podoby. Škola je bezbariérová a umožňuje tak vzdělání i tělesně handicapovaným žákům.

Uvnitř najdete kromě kmenových tříd i vybavené odborné učebny pro výuku cizích jazyků, fyziky, chemie, biologie, hudební výchovy, školní kuchyňku, dílny.

Škola se zaměřuje i na výuku cizích jazyků. V 1. a 2. třídách probíhá projekt Angličtina napříč předměty, kdy se žáci seznamují se základy tohoto jazyka. Od 3. třídy pak mají angličtinu samostatně 4 hodiny týdně a od šestého ročníku si k ní volí další cizí jazyk. Nabízíme francouzštinu, ruštinu, němčinu a španělštinu.

Součástí výuky je častá návštěva divadelních představení, hudebních vystoupení, různých preventivních programů, galerie, muzeí, exkurze na zajímavá místa.

Pořádáme i ozdravné pobyty, na které každoročně odjíždí asi 60 % žáků školy.

Po skončení výuky si mohou žáci vybrat z pestré nabídky kroužků, např. tanečního, pěveckého, psaní všemi deseti, přírodovědného, fotografického. Nezapomínáme ani na sportovní aktivity – v poslední době nám dělají radost především naši výborní házenkáři.

Svým žákům nabízíme klidné prostředí, příjemně upravené okolí a dobrou dopravní dostupnost – většina autobusů má zastávku přímo u školy. Samozřejmostí je sportovní hřiště přímo v areálu a nádvoří, kde děti mohou trávit velkou přestávku celoročně.

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »