Úvod » Družina » Informace o družině

Družina

Anna Káňová

vedoucí vychovatelka
+420 416 782 433
 
Družina 
+420 725 832 098

provozní doba: 6:00 - 16:00
výše úplaty školní družina: 120 Kč měsíčně

č. účtu: 1002720399/0800

Školní družina je přístupná všem dětem I. stupně podle potřeb rodičů. Pokud chcete, aby vaše dítě chodilo do školní družiny vyplňte zápisní lístek.V zápisním lístku uvedete, do kolika hodin bude vaše dítě v družině a případně kdo ho vyzvedne.

Soubory ke stažení

Přihláška do školní družiny a klubu ( PDF 236.5 kB )