Úvod » Školní poradenské pracoviště » Prevence rizikových projevů chování

Prevence rizikových projevů chování

Věra Hubáčková

Školní metodik prevence

Informace školního metodika prevence

V souladu se strategií prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MŠMT je na naší škole realizován "Preventivní program školy.

Základním principem prevence je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti.

Pojem rizikové projevy chování zahrnuje poměrně široké spektrum pro společnost nežádoucích jevů. Jedná se zejména o problematiku rizik zneužívání návykových látek, virtuálních drog, patologického hráčství, problematiku šikany a násilí, vandalismu, zneužívání anabolik a léků.

"Preventivní program školy" je realizován na naší škole v rámci plnění učebních osnov v hodinách prvouky na prvním stupni a v hodinách přírodopisu, chemie, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví na stupni druhém.

V případě podezření na zneužívání návykových látek či jiných závislostí u vašeho dítěte se můžete obrátit na školního metodika prevence, který vám poskytne bližší informace nebo adresy důležitých institucí, zabývajících se prevencí. Školním metodikem prevence je PaedDr. Věra Hubáčková - telefon: 416782433

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »