Úvod » Jídelna » Ceny obědů

Ceny obědů

Obědy platíte na měsíc dopředu, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Cenu hradíte bezhotovostním převodem, ve výši dle věku Vašeho dítěte a dle měsíčního počtu obědů.

Č. účtu: 20108-1002720399/0800 (VS rodné číslo dítěte)

Stravné na měsíc září můžete provést při podání přihlášky ke stravování a vyzvednutí identifikačního čipu v hotovosti.
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo vašeho dítěte. Na konci školního roku provádíme vyúčtování a případný přeplatek vám vrátíme na účet uvedený v přihlášce.

  Cena
Mateřská škola * 35,- Kč
7 – 10 let 25,- Kč
11- 14 let 27,- Kč
15 -18 let 29,- Kč
Zaměstnanci 31,- Kč
Cizí strávníci ** 70,- Kč

* Cena oběda pro Mateřskou školu se skládá z ceny za přesnídávku (7,-Kč), oběd (21,- Kč) a svačinku (7,- Kč).
** Cena oběda pro cizí strávníky se skládá z ceny za potraviny (36,- Kč) a režie (34,- Kč).

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »