Úvod » Jídelna » Ceny obědů

Ceny obědů

Obědy platíte na měsíc dopředu, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Cenu hradíte bezhotovostním převodem, ve výši dle věku Vašeho dítěte a dle měsíčního počtu obědů.

Č. účtu: 20108-1002720399/0800 (VS rodné číslo dítěte)

Stravné na měsíc září můžete provést při podání přihlášky ke stravování a vyzvednutí identifikačního čipu v hotovosti.
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo vašeho dítěte. Na konci školního roku provádíme vyúčtování a případný přeplatek vám vrátíme na účet uvedený v přihlášce.

Mateřská škola    
  3-6 let 44
  7 let 48
Základní škola    
  6-11 let 28
  12-14 let 30
  15-18 let 32
Zaměstnanci školy    
    33
Cizí strávníci    
    75

* Cena oběda pro Mateřskou školu se skládá z ceny za přesnídávku (10,-Kč), oběd (24/28,- Kč) a svačinku (10,- Kč).
** Cena oběda pro cizí strávníky se skládá z ceny za potraviny (41,- Kč) a režie (34,- Kč).

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »