Úvod » Kontakty » Učitelé 2.stupeň

Učitelé 2.stupeň

Jméno Třídní učitel
Mgr. Libuše Rubešová VI. A
Mgr. Jana Maksoudová VI. B
Mgr. Dana Adamcová VII. A
Mgr. Lucie Žáčková VII. B
PaedDr. Věra Hubáčková VIII. A
Mgr. Lucie Marhanová VIII. B
Mgr.  Zdenka Loudínová IX. A
Ing. Jiří Fuksa IX. B
   
Mgr. Jan Dvořáček  
Gaston Etchegoyen  
Ing. Věra Hacmacová  
Mgr. Romana Jelínková  
Filip Rendáš  
Mgr. Kateřina Kučerová  
Mgr. Jakub Vondra  
Mgr. Michal Landa  

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »