Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis do 1. třídy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TEREZÍN

pořádá

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2023/2024

termín:      pátek   5. 4. 2024  od 14 do 17 hodin

                                        sobota   6. 4. 2024   od   9 do 11 hodin                       

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31.8.2024 dovrší 6. rok věku.

K zápisu přineste tyto doklady:

                                                                                                

Kritéria pro přijetí:

1.Ke vzdělávání budou přijaty děti, které jsou narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti po odkladu školní docházky.

(zákonné kritérium)
 

2.Trvalý pobyt dítěte je ve spádové oblasti školy, případně v obci, která má se školou společný školský obvod.

(pokud bude počet přihlášených převyšovat počet přijímaných žáků.)

                                           

                                                                                                                             Mgr. Štěpánka Šnajdrová 

                                                                                                                                      Základní škola Terezín                      

Soubory ke stažení

Zápis do 1. třídy. - plakát ( PNG 2392.1 kB )

Publikováno: 13.03.2024

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »