Úvod » Stalo se

Naučná stezka - pevnost Terezín - 1.A,2.A.

Naučná stezka - pevnost Terezín
Po celý měsíc duben se žáci 1. a 2. A terezínské školy věnovali historii našeho města.
Cílem bylo seznámit děti s historií, stavebními památkami, pevností Terezín a dalšími
přírodními zajímavostmi ve městě a okolí.
Naše putování jsme zahájili několika procházkami podél řeky Ohře. Při našem putování po
šancích, které dříve byly upraveny v zelinářské zahrady jsme navštívili také Židovský
hřbitov s krematoriem. Další naše společná návštěva nás zavedla na prohlídku opevnění a
podzemních chodeb, které jsou jedním ze světových unikátů a dochovaly se do dnešních
dnů. Děti nadšeně poslouchaly pana průvodce, který je seznámil s historií pevnosti, jak
vznikla, jak se stavěla a jak se v ní žilo. Chlapce především zaujala vojenská výzbroj.
Dalším cílem našeho putování byla Magdeburská kasárna, která se stala v době trvání
terezínského ghetta sídlem rady starších a administrativy židovské samosprávy. Kromě
kanceláří zde byly i byty členů samosprávy a především se zde nacházel kulturní sál, kde
se odehrávala rozmanitá kulturní představení. Děvčata byla okouzlena půdním divadlem a
divadelními rekvizitami včetně dobového oblečení.
V závěru prohlídky Magdeburských kasáren se děti seznámily s dětskou operou o
Flašinetáři Brundibárovi. Brundibár je dětská opera Hanse Krásy o dvou jednáních na
libreto Adolfa Hoffmeistera, která pojednává o chudých sourozencích Pepíčkovi a Anince,
kterým onemocní maminka.
Poté jsme se společně odebrali k pomníčku u řeky Ohře, kde děti upletly věnečky nebo
uvázaly malé kytičky a vhodily je do vody. Poslaly je po vodě, všem, kteří za války byly
občany našeho města.

Mgr. Eva Smejkalová

Publikováno: 22.05.2023

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »