Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace pro rodiče nových žáků

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

PLATBY -  ELEKTRONICKÁ POKLADNA

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

 

Vážení rodiče,

dovolte mi několik informací k výše uvedeným záležitostem.

Elektronická žákovská knížka

Žáci mají hodnocení zapsáno v elektronické žákovské knížce – EŽK. Během září  každý rodič a žák  obdrží  dopis s návodem  a přihlašovací údaje do EŽK. ZŠ Terezín používá EŽK v programu Bakaláři - možnost stažení aplikace do mobilního telefonu.

Platby 

Naše škola žádá platby přes elektronickou pokladnu – EP, žáci obdrží  formulář, kde vyplníte potřebné údaje. Formulář je také ke stažení na webových stránkách školy. Částku (na začátku školního roku doporučujeme vložit 500 Kč  – 1000 Kč) posíláte na číslo účtu:

100 272 0399/0800

Každý žák má v EP svůj účet, ze kterého se strhávají jednotlivé platby –  výše částky je dopředu oznámena  rodičům.

Na Vámi zadaný e-mail, budou zasílány výpisy o stavu konta Vašeho dítěte a o pohybu peněz. Pokud nebude znát stav EP, stačí zavolat do školy na tel: 416 782 433 a tuto informaci Vám sdělíme. Pokud Vaše dítě ukončí docházku na naší škole, bude vám  zbylá částka vyúčtována a  vrácena.

Omlouvání žáků – rodinná rekreace, sportovní soustředění, lázně…

Pokud chcete omluvit své dítě na delší dobu z výše uvedených důvodů. Omlouváte u ředitelky školy nebo zástupce ředitelky. Můžete si vybrat z těchto možností:

  1. osobně – nahlásíte v ředitelně
  2. telefonicky – ředitelce nebo zástupci ředitelky školy tel.: 416 782 274
  3. mailem na adrese:reditel@zsterezin.czzastupce@zsterezin.cz.

Publikováno: 27.08.2023

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »