Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZŠ Terezín slaví 50 let od otevření - den otevřených dveří - pozvánka

Zveme všechny současné a bývalé žáky, rodiče i zaměstnance

na Den otevřených dveří v ZŠ Terezín.

Akce se koná k příložitosti 50. výročí otevření školy

Čas: 10.5.2024 od 14,00 hodin do 18,00 hodin.

Program: 

Prohlídka školy

Vystoupení žáků

Občerstvení

Prodej výrobků

Soubory ke stažení

Pozvánka na den otevřených dveří ( PNG 1725.9 kB )

Publikováno: 29.04.2024

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »