Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE » Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

 

 

Vážení rodiče

 

Z důvodu uzavření školy nebude zápis do 1. tříd v ZŠ Terezín v řádném termínu – 9. –10.4. 2021, ale  pouze administrativní formou -  (doporučení MŠMT).

Znamená to, že dole na této stránce stáhnete  žádost o přijetí žáka do 1. třídy , žádost vyplníte, podepíšete   a zašlete ji zpět do školy.   Protože s žádostí  musí souhlasit oba zákonní zástupci,  prosím o vyplnění čestného prohlášení  v žádosti o tom, že druhý zákonný zástupce byl informován  o výběru  školy a s volbou souhlasí.

Možnost podání žádosti -  od 1.4. 2021 do 26.4. 2021.

Žádost je možné odeslat:

  1. Datovou schránkou na adresu: jxfyrch
  2. Emailem – nutné podepsat elektronickým podpisem – na adresu: reditel@zsterezin.cz
  3. Poštou na adresu: ZŠ Terezín, Na Krétě 354, 411 55 Terezín
  4. Osobně – vhodit do schránky školy - obálku označte slovem "Zápis" 
  5. poslední možné podání žádosti je podání za pomoci jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu) toto podání zvažte, protože pak je nutné žádost do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (na základě telefonické domluvy)

Připomínám, že žádost musí podat všichni rodiče, jejichž děti do 31.8.2021 dovrší věku 6 let,  a rodiče dětí, které měly v loňském školní roce odklad školní docházky.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Vyplňte, podepište a pošlete zpět do školy výše uvedenou cestou.

ŽÁDOST  O ODKLAD  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud žádáte o odklad, prosím o vyplnění žádosti  o odklad a dodání příslušných doporučení :

-   doporučení od speciálního pedagogického  centra nebo pedagogicko-    psychologické  poradny                       

-    doporučení odborného lékaře (dětský lékař, neurolog …)

ŽÁDOST O PŘEDČASNÝ NÁSTUP DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Pokud žádáte o přijetí dítěte mladšího šesti let, prosím o vyplnění příslušné žádosti a dodání příslušných doporučení :

 -  u dětí narozených od září do konce prosince doporučení příslušného školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna

- u dětí narozených od ledna do konce června doporučení příslušného školského a odborného lékaře – pedagogicko-psychologická poradna, pediatr

V případě, že teprve čekáte na vyšetření, zašlete prosím jenom příslušnou žádost a telefonicky se domluvíme na dodání příslušných doporučení.

O registraci zaslaných žádostí Vás budeme informovat e-mailem. 

Případné  dotazy Vám rádi zodpovíme -  telefonicky: 416782274 nebo

reditel@zsterezin.cz

 

Mgr. Š. Šnajdrová

ředitelka školy

Soubory ke stažení

Žádost o odklad ( PDF 66.9 kB )

Žádost o odklad ex. ( XLS 43.5 kB )

Žádost o předčasný nástup ( PDF 66.7 kB )

Žádost o předčasný nástup ex. ( XLS 43.5 kB )

Žádost o přijetí ex. ( XLS 43 kB )

Žádost o přijetí ( PDF 64.2 kB )