Úvod » Stalo se

Významné ocenění

U příležitosti letošního Dne učitelů získala dvě významná ocenění vedoucí vychovatelka naší školy paní Anna Káňová.

Nejprve obdržela Cenu náměstka hejtmana Ústeckého kraje za významný přínos ve školství a dále na slavnostním aktu v prostorách Senátu Parlamentu ČR obdržela nejvýznamnější resortní vyznamenání ? Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně. Tato medaile se uděluje za dlouhodobou významnou pedagogickou činnost.

Paní Anna Káňová pracuje ve školství od roku 1965,  tedy již  52  let. Z toho  více než 35 let je vedoucí vychovatelkou školní družiny při ZŠ Terezín.

Se svým neutuchajícím elánem zajišťuje mimoškolní činnost pro všechny žáky školy.

Pro děti ze ŠD organizuje zajímavou zájmovou činnost, včetně časté návštěvy divadel, poznávání historie města i okolí, činnosti různorodých kroužků.

Vymyslela a zajišťuje spolupráci se zdravotnickými a sociálními zařízeními. Pravidelně navštěvuje s dětmi Léčebnu dlouhodobě nemocných litoměřické nemocnice, obchází jednotlivé pokoje a pacienty vždy potěší několika písničkami, básničkami a malým dárkem. Stejně zajišťuje spolupráci s Domovy pro seniory v Terezíně a dalšími sociálními zařízeními.

Paní Káňové blahopřejeme a jsme přesvědčeni, že právě ona si toto ocenění opravdu zaslouží.

Za ZŠ Terezín: Mgr. Hana Bažantová, řed.školy

Publikováno: 14.06.2018

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »