Úvod » Stalo se

Výstava Zážitkem k porozumění

           V říjnu se na Základní škole v Terezíně konala unikátní výstava spojená s projektem Zážitkem k porozumění. Tento projekt funguje jako podpora pro pedagogy prvního stupně základních škol, poskytuje jim podporu a materiály pro práci s žákem, který má sluchové postižení, a putovní výstava o sluchu a zvuku je jeho součástí. Vedoucí projektu je paní Leona Pejcharová, která se zasloužila o konání výstavy a také se jí aktivně zúčastnila.

            Výstava se konala v prostorách školy po dobu dvou dnů, kdy se vystřídaly všechny třídy se svými učiteli a žáci tak mohli alespoň částečně nahlédnout do světa neslyšících. V první části se žáci seznámili s českým znakovým jazykem, vyzkoušeli si znakovou abecedu a také několik základních znaků.

            V druhé části si žáci doslova prošli lidským uchem, jehož velká maketa je součástí výstavy.

            Na několika stanovištích bylo dětem vysvětleno a názorně ukázáno, jak slyší lidé s různými poruchami sluchu, které přístroje se při různých poruchách používají a jak fungují. Žáci si dokonce jeden z nich mohli sami vyzkoušet. Také se seznámili s tím, jak funguje zvuk, jak se přenáší zvukové vlny a také jak různí živočichové různě slyší.

            Právě aktivní zapojení žáků při samotné prohlídce a výborný přístup lektorů a průvodců činí z výstavy skvělé místo, kdy nám čas rychle uteče a nechce se nám odejít. Také samotné téma žáky velmi zaujalo, a to napříč věkovými kategoriemi. Pozitivní ohlasy přicházely od těch nejmenších až po samotné deváťáky naší školy. Někteří žáci se s podobným tématem dosud nesetkali a dozvěděli se mnoho nových informací.

             Zdejší druháci se se světem neslyšících seznamují postupně už od první třídy, protože jejich spolužák Ondra trpí vrozenou oboustrannou hluchotou a slyší pomocí kochleárních implantátů. Je to veselý a chytrý kluk, který skvěle zapadá do party malých školáků a díky soustavné práci a podpoře své rodiny si může s ostatními kamarády užívat společně radosti i starosti školního světa.

 

Mgr. Hana Kočová,

tř. uč. II.B

Fotografie z akce.

           

Publikováno: 17.10.2019

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »