Úvod » Stalo se

Výlet do Litoměřic

Výlet do Litoměřic

V sobotu 13. listopadu jsme se s turistickým kroužkem vydali po stopách Karla Hynka Máchy. Do Litoměřic, kde slavný básník strávil konec svého života, jsme dojeli autobusem. Stejně jako on, tedy pěšky, jsme zdolali kopec Radobýl. Karel Hynek Mácha zde upravoval své básně nebo kreslil okolní krajinu. My jsme si dali svačinu, vyfotili jsme se u kříže, který je na vrcholu kopce, prohlédli si sloupcovou odlučnost čediče a vyslechli pohádku o obrovi, který chtěl kopec sníst.

Poté jsme došli do města, kde jsme si s paní průvodkyní prohlédli světničku, ve které Karel Hynek Máchy bydlel a dozvěděli jsme se zajímavé informace o jeho životě. Prošli jsme se také po Máchových schodech.

Počasí nám sice moc nepřálo, ale v cukrárně jsme se ohřáli, doplnili energii a výlet jsme si všichni užili.

Publikováno: 17.11.2021

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »