Úvod » Stalo se

Poděkování dětem i paním učitelkám a asistentkám z 1. stupně

Chci poděkovat paní ředitelce Mgr. Haně Bažantové za její vstřícnost a pochopení, se kterým mi umožnila uskutečnit ověření mé maturitní pomůcky v praxi přímo mezi dětmi ve třídách na I. stupni Základní školy v Terezíně. Chci poděkovat, samozřejmě i paním učitelkám Mgr. Evě Smejkalové a Mgr. Radce Kučerové za to, že mi umožnily ověřit mou maturitní pomůcku při činnosti dětí ve svých třídách. Velice děkuji i paním asistentkám ve II. B ? paní Průšové a v V. B ? slečně Hnátové, které při této činnosti mně i dětem velmi pomohly. Moje maturitní pomůcka byla zaměřena na zkoušku smyslového vnímání formou hry pomocí zvukového a hmatového pexesa, poznávání vůní a chutí. Děti v obou třídách mne velmi mile překvapily svým zájmem a aktivním zapojením se do hry. V každé třídě jsme si hráli 2 vyučovací hodiny a na děti čekala za jejich aktivitu i malá sladká odměna. Jsem velmi ráda, že se aktivita dětem líbila, přinesla jim něco nového a zajímavého a zpestřila jim tím výuku. Ještě jednou velice děkuji a budu-li potřebovat, ráda se na vedení terezínské základní školy i vyučující opět s důvěrou obrátím. Dne: 5. 1. 2018 Pavlína Fuksová, studentka maturitního ročníku SŠPgHS v Litoměřicích

Publikováno: 06.01.2018

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »