Úvod » Stalo se

Přijetí žáků na radnici

PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA RADNICI Tradiční přijetí nejlepších žáků školy se uskutečnilo v úterý 21. června. V reprezentativních prostorách obřadní síně přijala starostka města Hana Rožcová 32 žáků ZŠ Terezín a 3 žáky ZŠ České Kopisty. Žáci byli vybráni svými třídnímu učiteli. Byli mezi nimi žáci, kteří reprezentovali školu v různých soutěžích, žáci, kteří pilně a svědomitě přistupují ke školní práci, žáci, kteří udělali velký pokrok a dokázali překonat překážky, žáci, kteří jsou ochotní, kamarádští a nezištně pomáhají svým kamarádům. Za práci ve školním roce ocenilo vedení města i pedagogické pracovníky Mgr. Evu Smejkalovou, Mgr. Terezu Zimmermannovou a Ing. Jiřího Fuksu

Publikováno: 30.06.2017

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »