Úvod » Stalo se

Ukázka tradic Tří králů.

6. 12. 2022

ŠD připravila pro žáky I. stupně koledování, vystoupení a ukázku tradic Tří králů.
Děti si společně zazpívaly, popovídaly o dávných zvycích a tradicích.
Děkuji žákům II. stupně, kteří se akce zúčastnily a to jsou N. Žáčková, P. Bulander, a K. Kuncová.


 

A. Káňová, ved. vych., ŠD

Publikováno: 10.01.2022

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »