Úvod » Stalo se

Prodej výrobků u rozsvícení vánočního stromečku.

26. listopadu se na náměstí v Terezíně konalo rozsvícení vánočního stromečku. Letos se k tétoakci připojili žáci ze základní školy v Terezíně prodejem vánočních výrobků. Žáci během hodin výtvarné a estetické výchovy vyráběli svícny, dárkové tašky, dekorace a pekli perníčky. Tyto výrobky následně prodávala děvčata z 9. B (Tereza Černá a Michaela Peregrinová). Téměř vše se prodalo a vybralo se krásných 3 425 Kč. Vybrané peníze jsme darovali do útulku v Řepnicích. Touto částkou jsme přispěli na rekonstrukci kotců.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.

Mgr. Zuzana Rámešová

Publikováno: 14.12.2022

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »