Úvod » Stalo se

Přírodovědný kroužek

Dne 15. května 2018 se žáci přírodovědného kroužku zúčastnili návštěvy dvou atraktivních míst v Praze.

V křivolakých středověkých uličkách Starého Města, kde na člověka přímo dýchá historie, jsme vstoupili prastarými dveřmi do starobylého obchůdku s lektvary a elixíry až na konec

16. století, do doby vlády císaře Rudolfa II.

Po krátkém seznámení se s historií alchymie té doby nás průvodkyně zavedla do knihovny vybavené starodávnými artefakty a dobovým nábytkem a v ponurém osvětlení otevřela tajný vchod knihovnou do podzemních laboratoří, kde alchymisté psali dějiny budoucí vědecké chemie a fyziky.

Poutavé vyprávění nás zavedlo do tajemna, které bývalo přístupné jen zasvěceným.

Po prohlídce i Staroměstského náměstí jsme odjeli tramvají až do Holešovic a odtud autobusem do Tróje k Botanické zahradě hl. m. Prahy, kde na nás již čekala tolik očekávaná prohlídka skleníku Fata Morgana s průvodkyní, navíc zpestřená o zážitek, který mnoha lidem zůstává utajený ? líhnutí a pozorování tropických motýlů v optimálním prostředí vytvořeném člověkem.

Své poznatky si žáci ujasnili nejen při poutavém výkladu a besedě s průvodkyní, ale i na připraveném pracovním listu. Sami jsme byli překvapeni, kolik toho ze života motýlů, ale i jiného hmyzu, známe.

Prožitek v ?ráji motýlů? v nás zanechal hluboký dojem, stejně tak i zajímavosti o životě masožravých rostlin, které jsme jinak znali spíše jen z barevných fotografií.

Naše výprava za poznáním se tedy velmi vydařila, včetně počasí.

 

                                                                                Ing. Jiří Fuksa, učitel ZŠ Terezín

 

Publikováno: 14.06.2018

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »