Úvod » Stalo se

Návštěva z Nového Zélandu

Již se stalo tradicí, že naši školu každoročně navštíví náš společný kamarád z Nového Zélandu – Russell. 18.10. a 1.11. opět přijel obohatit a posunout úroveň našich žáků. Věnoval se sedmým, osmým a devátým třídám. Účast na hodině s Russellem byla dobrovolná a tentokráte se snažil pracovat podle našich učebnic a témat. Jak Russell, tak žáci si hodiny užili a je vidět, že někteří žáci ovládají angličtinu s přehledem a lehkostí, sám Russell byl velice překvapen, jak vysokou úrovní cizího jazyka někteří žáci vládnou. Všem děkujeme za účast a těšíme se někdy příště na viděnou.
Mgr. D. Dostál

Publikováno: 04.11.2022

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »