Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nástup žáků II.stupně - 10.5. 2021

V pondělí 10.5. 2021  nastupují další  žáci opět do školy, v ZŠ Terezín bude jejich nástup zorganizován takto:

 

V týdnu od 10.5. do  14.5. 2021.

VE ŠKOLE -   žáci 3., 4., 5., 6., a  8. ročníků, 

DISTANČNĚ - žáci 1., 2., 7. a 9., ročníků 

-výuka v 7. a 9. ročníků bude probíhat podle nového online rozvrhu. 

 

V týdnu od 17.5 do 21. 5. 2021

VE ŠKOLE – žáci 1., 2., 7. a 9., ročníků. 

DISTANČNĚ  - žáci 3., 4., 5., 6., a 8. ročníků.

-výuka v 6. a 8. ročníků bude probíhat podle nového online rozvrhu. 

TESTOVÁNÍ:

I. stupeň - 1x týdně - pondělí

II. stupeň - 2x týden - pondělí a čtvrtek

(Testování se neprovádí u žáků , kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.)

-  výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy se neslučují 
 - žáci  mají povinnost nosit roušky po celou 
dobu pobytu ve škole
- zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole
Třídy  se budou střídat po jednotlivých týdnech, pokud nebude od MŠMT vydán pokyn ke změně.
 
Školní družina - v provozu.

Obědy budou žákům automaticky přihlášeny a odhlášeny podle výše uvedených informací.

 

Mgr. Š. Šnajdrová

ředitelka školy

Publikováno: 06.05.2021

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »