Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace pro nové žáky a jejich rodiče

Vážení rodiče,

dovolte mi několik informací k následujícím záležitostem.

Elektronická žákovská knížka

Žáci mají hodnocení zapsáno v elektronické žákovské knížce – EŽK. Během září  každý rodič a žák  obdrží  dopis s návodem  a přihlašovací údaje do EŽK. ZŠ Terezín bude v tomto školním roce používat EŽK v programu Bakaláři.

Platby 

Naše škola žádá platby přes elektronickou pokladnu – EP, žáci obdrží  formulář, kde vyplníte potřebné údaje. Formulář je také ke stažení na webových stránkách školy. Částku (na začátku školního roku doporučujeme vložit 200 Kč  – 1000 Kč) posíláte na číslo účtu:

7034-100 272 0399/0800

Každý žák má v EP svůj účet, ze kterého se strhávají jednotlivé platby –  výše částky je dopředu oznámena  rodičům.

Na Vámi zadaný e-mail, budou zasílány výpisy o stavu konta Vašeho dítěte a o pohybu peněz. Pokud nebude znát stav EP, stačí zavolat do školy na tel: 416 782 433 a tuto informaci Vám sdělíme. Pokud Vaše dítě ukončí docházku na naší škole, bude vám samozřejmě zbylá částka vyúčtována a  vrácena.

Omlouvání žáků – rodinná rekreace, sportovní soustředění, lázně…

Pokud chcete omluvit své dítě na delší dobu z výše uvedených důvodů. Omlouváte u ředitelky školy nebo zástupce ředitelky. Můžete si vybrat z těchto možností:

1.osobně – nahlásíte v ředitelně

2.telefonicky – ředitelce nebo zástupci ředitelky školy tel.: 416 782 274

3.mailem na adrese - reditel@zsterezin.czzastupce@zsterezin.cz.

Soubory ke stažení

EP - přihláška ( DOC 27.5 kB )

Publikováno: 03.09.2020

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »