Úvod » DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace k 1.9. 2021

Výuka bude probíhat jednu vyučovací hodinu.

Žáci budou přicházet hlavním vchodem a zadním vchodem do pergoly.

 Při vstupu do školy si každý vydezinfikuje ruce! 

1.třída – rodiče a žáci budou přesměrováni na nádvoří školy – slavnostní přivítání.

6. třídy – seznamy tříd budou umístěny v hale školy – třídní učitelé si žáky budou kontrolovat a posílat je do správného pavilonu a třídy.

Testování žáků

1. třída - žáci se budou testovat 2.9. 2021, 6.9. 2021 a 9.9. 2021.

2. - 9. - třída - žáci se budou testovat 1.9. 2021, 6.9. 2021 a 9.9. 2021.

 

Testování nepodstupují  žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

(Prosíme o písemné doložení této skutečnosti, pokud jste škole nedokládali  již v loňském školním roce .)

ŽÁDÁME RODIČE, ABY ZBYTEČNĚ NEVSTUPOVALI DO ŠKOLNÍ BUDOVY.

Publikováno: 30.08.2021

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »