Hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení našich žáků bude zohledňovat:

 

- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy žák měl     povinnost řádně docházet do školy - do 11.3. 2020.

podpůrně podklady  pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky.

 - podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy.

podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

(velmi kladně bude hodnocena snaha, samostatnost, zvládnutí technologií, ochota spolupracovat, komunikace s učitelem, svědomité plnění zadaných úkolů,…)

Mgr. Štěpánka Šnajdrová

ředitelka školy