Úvod » Stalo se

Dobroděj na kole

V úterý 15.5. se žáci naší školy  zúčastnili akce Dobroděj na kole. Jedná se o cyklojízdu dobrovolníků z Loun a okolí, kteří se sdružují do spolku Dobroděj. Tento spolek má za cíl rozvoj kultury v lounském regionu, ale dělá také akce na pomoc  potřebným, které však už  překračují  hranice okresu.

V letošním roce se proto rozhodli, že projedou na kolech ústeckým regionem a budou propagovat audioknihy, což je věc  která velmi pomáhá tělesně postiženým a hlavně nevidomým spoluobčanům.

Součástí jejich jízdy byl proto stánek, který si vždy postavili na předem dohodnutém místě ? také u naší školy, kde si naši žáci i jejich rodiče mohli vyzkoušet jaké to je, když někdo nevidí. Pouze hmatem poznávali různé předměty, rozeznávali jejich tvary, skládali je k sobě, zkoušeli jak těžké je Braillovo  písmo atd. Bylo to velice zajímavé a poučené. Děti si uvědomily, jak důležitý smysl zrak je,  že nevidomí  lidé to nemají vůbec jednoduché, ale i přesto jsou schopni se poprat se světem  a najít si tam svoje místo.

Myslím si, že je velice záslužné dělat ve svém volném čase aktivity, které baví nejen aktéry samotné, ale také někomu pomáhají a spolek Dobroděj je toho příkladem.

 

Mgr. Štěpánka Šnajdrová, zást.řed. ZŠ Terezín

Publikováno: 14.06.2018

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »