Úvod » Stalo se

DEN ZEMĚ NA ZŠ TEREZÍN

V úterý 24. dubna se celá škola zapojila do projektu Ukliďme si město, který proběhl v rámci Dne Země. Žáci sbírali odpadky nejen kolem své školy, ale i v Terezíně a jeho okolí.

Město jsme rozdělili do devíti sektorů, v každém z nich uklízely dvě třídy. Naši nejmenší se pohybovali v areálu školy a jeho nejbližším okolí, starší děti se od školy vydaly různými směry, např. k pietnímu místu u Ohře, podél obou jejích břehů do Bohušovic, ale i směrem ke Krematoriu. Některé paralelní ročníky šly spolu, výjimkou ale nebyla ani spolupráce mladších žáků se staršími kamarády.

Žáci druhého stupně nejprve uklidili své kmenové třídy (vyčistili lavice a židle), poté se jako ostatní vypravili na úklid okolí vybaveni ochrannými pracovními prostředky a velkými igelitovými pytli. Mnozí brali jim svěřený úkol velmi zodpovědně a dorazili připraveni jako profesionálové. Samuel Pýcha z 9.B přijel se svým parťákem Petrem Kopejtkem dokonce na vlastní motokáře a značně tím usnadnil převoz plných pytlů s odpadky. Bylo až neskutečné, co všechno žáci nalezli a sesbírali.

Akce vzbudila u většiny žáků i pedagogů pozitivní reakce, proto ji určitě zopakujeme i příští rok. Bylo by fajn, kdyby si lidé uvědomili, že o přírodu je třeba pečovat a že svým zodpovědným jednáním mohou přispět k její ochraně.

Mgr. Lucie Žáčková, koordinátorka ŠP.

Publikováno: 14.06.2018

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »