Úvod » Stalo se

Besídka 2.A pro rodiče.

Děti s rodiči si společně zatančili.
Maminky slavily v neděli 14. května svůj svátek – Den matek. Žáci 2. A naší školy se pilně
připravovali, aby jim poděkovali a předvedli své pěvecko – taneční a recitační představení,
které pro ně uspořádali v pondělí 15. května společně s paní vychovatelkou Annou
Káňovou a třídní učitelkou Mgr. Evou Smejkalovou. Představení bylo opravdu pestré. Děti
zpívaly písničky, tančily a vše propojily recitací básní autora Jiřího Žáčka ze Sbírky
Aprílová škola. Nechyběly však básně ani Františka Hrubína či Jana Čarka. Překvapením
pro maminky bylo předání dárečku v podobě srdce, které děti vlastnoručně vyrobily v
keramické dílně. V samotném závěru děti vyzvaly své rodiče ke společnému tanci.
Maminky, a nejen ony, byly na své děti právem pyšné, a jak už to u takovýchto představení
bývá, jedno oko nezůstalo suché. Radost měly také paní učitelky, které s dětmi
představení poctivě trénovaly. Děkujeme rodičům za hojnou účast a velmi milou zpětnou
vazbu. Celé představení je možné shlédnout na webových stránkách naší školy.
Mgr. Eva Smejkalová

Publikováno: 22.05.2023

Naši partneři a námi podporované projekty

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

Projekt ZŠ Terezín je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků.
Zobrazit více »

Česko se hýbe

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN 2021

Projekt ZŠ Terezín 2021 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je kolegiální podpora pedagogů, rozvoj žáků formou volnočasových aktivit - klubů - a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, formou doučování.
Zobrazit více »

PROJEKT ZŠ TEREZÍN

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.
Zobrazit více »

VZP

Tuzemské i zahraniční léčebně - ozdravné pobyty. Využijte nabídku VZP na příspěvek pro zdraví vašeho dítěte.
Zobrazit více »

škola pro demokracii

Škola pro demokracii ukazuje dětem, jak přijímat odpovědnost a proměnit své okolí k lepšímu.
Zobrazit více »